+370 630 07258 | fmaudra@gmail.com

Naujienos

Sekite mūsų mokyklos naujienas

D Ė M E S I O auklėtiniams, gaunantiems NVŠ mūsų įstaigoje!

Gavome patvirtinantį raštą, kad NVŠ vistik bus pritaikytas 2020 metų sausio mėnesiui (kaip ir 2019 m gruodžiui). Jei kažkas buvote sumokėję pilną sumą, tai permoką minusuokite su sekančiu mokėjimu.