861226659 | fmaudra@gmail.com

Naujienos

Sekite mūsų mokyklos naujienas

Informacija dėl NVŠ 2020 metais

I N F O R M A C I J A
Kyla tėveliams klausimų, ar NVŠ ir toliau tęsiamas Vilniuje bei mūsų įstaigoje. Patvirtiname, kad šios savaitės eigoje pasirašome papildomą susitarimą su Savivaldybę ir NVŠ mūsų įstaigoje toliau tęsiamas iki gegužės 31 dienos. Pažymime, kad kompensacija skiriama tik tiems, kas anksčiau jau buvo užregistruoti, naujų auklėtinių sutarčių priimti nebegalime dėl riboto krepšelių kiekio.